Historie

Podskalák

Od konce 20.století se v našich myslích zafixovalo jméno Podskalák. Co znamená toto slovo? Je to národopisný soubor? Je to taneční kroužek? Je to snad nějaký klub? Ne, je to opravdový troubský folklór!

Královničky

Královničky jsou jedním z nejbohatších obřadních zvyků. Je to obřad velmi starý, původu předkřesťanského. Tento, kdysi posvátný, tanec souvisel s bohoslužbou, jež uctívala slunce. V křesťanských dobách tento zvyk přešel na uctívání Svatého Ducha.

Svatodušní slavnosti

Troubsko je jednou z obcí, která se hluboce zapsala do historie národopisu Brněnska. Tradice téměř každoročně pořádaných slavností sahá do 90.let 19.století,

Kroj

Všechno kolem nás má svůj vývoj, čas zrání, ve kterém se každá věc vyvíjí k dokonalosti. Někdy můžeme vývoj pozastavit, jindy svého maxima nedosáhneme. To však není problém troubského kroje,

Jízda králů

Původ tohoto obřadu není zcela objasněn. Dle mínění většiny národopisců jde zřejmě o pozůstatek jakéhosi veřejného soudu z předkřesťanské doby. Mladý chlapec byl zvolen za krále s právem rozsoudit obyvatelstvo osady ve sporných záležitostech.

Stínání berana

Stínání berana je součástí obsáhlejšího zvyku. Vesnická chasa se zejména v noci na 1.máje dopouštěla různých šprýmů, mnohdy hraničících s přestupky. Svalením viny na beránka,

Z archivu NÚLK

Výpisy z archivu Národního ústavu lidové kultury o troubských slavnostech.