Historie

Podskalák

Od konce 20.století se v našich myslích zafixovalo jméno Podskalák. Co znamená toto slovo? Je to národopisný soubor? Je to taneční kroužek? Je to snad nějaký klub? Ne, je to opravdový troubský folklór! Podle naučnéhovíce …

Královničky

Královničky jsou jedním z nejbohatších obřadních zvyků. Je to obřad velmi starý, původu předkřesťanského. Tento, kdysi posvátný, tanec souvisel s bohoslužbou, jež uctívala slunce. V křesťanských dobách tento zvyk přešel na uctívání Svatého Ducha. Tancevíce …

Svatodušní slavnosti

Troubsko je jednou z obcí, která se hluboce zapsala do historie národopisu Brněnska. Tradice téměř každoročně pořádaných slavností sahá do 90.let 19.století, do samých počátků nejintenzivnějšího a sběratelsky nejhodnotnějšího období obnovy a snahy o zachovánívíce …

Kroj

Všechno kolem nás má svůj vývoj, čas zrání, ve kterém se každá věc vyvíjí k dokonalosti. Někdy můžeme vývoj pozastavit, jindy svého maxima nedosáhneme. To však není problém troubského kroje, který na přelomu druhého tisíciletívíce …

Jízda králů

Původ tohoto obřadu není zcela objasněn. Dle mínění většiny národopisců jde zřejmě o pozůstatek jakéhosi veřejného soudu z předkřesťanské doby. Mladý chlapec byl zvolen za krále s právem rozsoudit obyvatelstvo osady ve sporných záležitostech. Vvíce …

Stínání berana

Stínání berana je součástí obsáhlejšího zvyku. Vesnická chasa se zejména v noci na 1.máje dopouštěla různých šprýmů, mnohdy hraničících s přestupky. Svalením viny na beránka, jeho odsouzením a stětím se mládež symbolicky omluvila za spáchanévíce …

Z archivu NÚLK

Výpisy z archivu Národního ústavu lidové kultury o troubských slavnostech. Národopisná slavnost v Troubsku 1981 V neděli 7. června 1981 uspořádala Osvětová beseda spolu s TJ Sokol v Troubsku za pomoci dalších institucí národopisnou slavnost,více …