Stínání berana

Stínání berana je součástí obsáhlejšího zvyku. Vesnická chasa se zejména v noci na 1.máje dopouštěla různých šprýmů, mnohdy hraničících s přestupky. Svalením viny na beránka, jeho odsouzením a stětím se mládež symbolicky omluvila za spáchané nepravosti.

Tento zajímavý zvyk, jehož vlastní kořeny jsou dodnes těžko vysvětlitelné, byl původně znám na celém brněnsku, dnes se však dochoval pouze v Troubsku. Od roku 1894, kdy bylo stínání poprvé předvedeno formou vystoupení, prošel obřad různými obdobími vývoje a úprav. Původní skutečné stínání (i dvou beranů) bylo nahrazeno stínáním symbolickým a beran je omilostňován.

Stínání v Troubsku předcházel obřadný mečový tanec Uherská, což v této souvislosti není odjinud známo.

Od roku 2015 Podskalák po vlně nevole ochránců zvířat ustupuje od předvádění obřadu s živým beránkem a používá plyšovou atrapu.