Podskalák

Národopisný soubor Podskalák z Troubska se svou činností odkazuje k aktivitám spjatým s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské konané roku 1895 v Praze, zejména s Národopisnou výstavou se slavností v Troubsku v roce 1894. Zdejší národopisní nadšenci – učitelé Konstantin Sojka a Metoděj Kocman, rolník J. Konečný – i sběratelka Lucie Bakešová z Ořechoviček (významná spolupracovnice L. Janáčka) zde tehdy zaznamenali písně, tance a promluvy v kontextu zanikajících lidových tradic: hodů, svatby, honění krále, stínání berana a obchůzky královniček.

Od té doby se Troubští stali svým scénickým ztvárněním především místního folkloru známými daleko za pomyslnými hranicemi Brněnska. V letech 1981–1989 se Podskalák podílel na konání okresních folklorních slavností v Troubsku, které významně podpořily rozvoj folklorních souborů a spolků na Brněnsku. Toto období velkou měrou poznamenala činnost Zdenky Jelínkové, která s Podskalákem úzce spolupracovala. V následujících letech pokračuje Podskalák, i díky generační obměně zajištěné především pravidelným pořádáním Svatodušních slavností, v udržování místních tradic a jejich prezentace na přehlídkách a festivalech po celé Moravě.

V současnosti probíhá snaha o vytvoření společného souboru z různých krojových a zájmových skupin z Brna a okolí, který se bude zabývat obsáhlým materiálem širšího Brněnska. Pod hlavičkou Podskaláku tak momentálně vystupují tanečníci z různých oblastí tohoto regionu.