Královničky

Královničky jsou jedním z nejbohatších obřadních zvyků. Je to obřad velmi starý, původu předkřesťanského. Tento, kdysi posvátný, tanec souvisel s bohoslužbou, jež uctívala slunce. V křesťanských dobách tento zvyk přešel na uctívání Svatého Ducha.

Tance královniček, kdysi rozšířené po celé Moravě, upadají v zapomnění již na začátku 18. století. Poslední pamětnice našla lidová sběratelka v Ořechově a v Troubsku. V roce 1894 se ještě našlo devět pamětnic, které králenské tance předváděly. Dle vyprávění stařenek se zjistilo, že v Troubsku chodily královničky naposledy v desetiletí 1850-1860.

Původní obřad “tance královniček” začínal každoročně asi tři neděle před svatodušním pondělím. Družina mladých děvčat – královniček – chodila po vesnici a zpívala. Jedno z děvčat představovalo krále, který šel v čele průvodu s nazdobeným májíčkem. Uprostřed ostatních děvčat šla krásně nastrojená královna, nad kterou byl nesen baldachýn nebo březové pruty. Průvod se porůznu zastavoval a král s králkou tančili pod baldachýnem. Podle toho, jak se královničky líbily, dostávaly od přihlížejících hospodyň výslužku.


Královničky v pořadu ČT Folklorika

Královničky – film TJ Slavoj Troubsko