Básničky

Stárky

Poslóchete horní a dolní, domácí a přespolní, co Vám budu povídati, o tróbských stárkách vypravovati…

Stárci

Poslóchete horní a dolní, domácí a přespolní, co Vám budu povídati, o tróbských stárcích vypravovati…