Historické

1894

1895

Národopisná výstava českoslovanská v Praze

1913

Hody 1913

1931

Troubská svatba při národní slavnosti v Troubsku organizovaná Františkem Vašulínem

1948

Hody s beranem

1980

MFF Strážnice 1980. Pořad “Ta brněnská brána”, národopisná skupina OB Troubsko, Královničky. Foto Ivan Nováček.

1981

Troubsko 1981 Skupina Podskalák z Troubska při ukázce hodů Foto Jan Krist

1983

Královničky z Troubska. Troubsko 1983. Foto J. Uherka.

1984

Svatební průvod s veslóženým