Dotace z JmK

K oslavám čtyřicátých „narozenin“ Podskaláku přibyla jeho členům další radost. Od Jihomoravského kraje totiž spolek obdržel dotaci na podporu rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2020. Cílem toho programu je podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Podskalák pořádá dvoje hody do roka, folklorní ples a jiné kulturní akce a navíc jezdí vystupovat po celé Republice. Proto jsou pro náležitou reprezentaci nezbytným vybavením členů spolku kroje, které jsou pýchou a ozdobou každého tanečníka. Tak jako vše i krojové součástky se opotřebovávají a zub času je nahlodává. Podskalák tedy využil tuto dotaci na obnovu krojového vybavení spolku. Dotace pokrývá padesát procent celkových nákladů, druhou polovinu nákladů financuje řešitel projektu.

Díky dotaci Podskalák pořídil celkem 23 nových krojových součástek, 3 kompletní všední dívčí kroje a materiál na výzdobu koní pro jízdu králů. Pánské holínky (9 ks) ušil pan Alan Kvasnička z Brna Komína. Půlky (5 ks) vyšívá dílna Tradice Slovácka z Blatničky pod Svatým Antonínkem. Pánské kabáty (2 ks) a červenou šerhovu vestu šije krejčovství Renata Jahodová z Telnice. Turecké šátky (3 ks), látky na všední kroje a madeirové šátky k ženáčskému kroji a materiál na výstroj koní byly pořízeny v prodejně Lidové kroje v Brumovicích. Z dotace poskytnuté Jihomoravským krajem jsme tak pořídili široký sortiment krojové výbavy, která snad udělá radost nejedné stárce či stárkovy na dalších pár let a pohladí oko pozorovatele.

Za Podskalák z. s. TK