2017

Iveta a Zdeněk Vávrovi
Při zámečku na statku,
žijí Vávři v dostatku.
Přibývá jich stále víc,
pozdravme je z plných plic.
Jarka a Přema Blažíkovi
Chcete-li vědět kde je najít,
za lékárnu vlevo stačí zajít.
Potvrdí dědci i babičky,
že Vyšehrad nejsou Hraničky.
Dana a Petr Svobodovi
U potoka pole lán,
je vždy řádně obdělán.
Nebojte se začít od píky,
mají tři děti, slépky a králíky.
Miladka Bartoňková a Dušan Jedlička
Ze Zámecké na Vyšehrad daleko není věru,
srdce káže držet se udaného směru.
Najdeme je v Troubsku tiše spícím,
ve víru tance při měsíci.
Eva Solaříková a Karel Prokop
Tančí spolu každý rok,
tralala a hop a skok.
Evi na facebook poslat fotky zkus,
Karle, neujel ti autobus?
Daniela a Honza Brumovští
Honzovi tímto obec děkuje,
že v Troubsku všechno funguje.
Dana zas, úsměv pod líčky,
do noci peče pro Vás perníčky.
Lucie a Pavel Chaloupkovi
Ať se každý z Tróbských doví,
letos jsou s námi Chaloupkovi.
Je nás víc, zní jak jeden hlas,
ať s námi jsou i za rok zas!
Renata a Honza Marčanovi
Renata je tichá voda,
Honza zas vám skálu podá.
Však na oba je každá rada krátká,
hlídají docházku a kačky do prasátka.
Jarka a Luboš Kadlecovi
Kdyby ty hody nebyly,
Tak málo bychom je viděli.
Přes lesy přes pole, čemeřici,
žijí tak daleko, až za dálnicí.
Marcela Pillmayerová a Víťa Volánek
Tančí spolu každoročně, už je to tradice,
všichni se na to těší velice.
Až muzika zahraje, až činel zatříská.
Víťa pak usne a Marcela zavýská.
Vlasta Prokopová a Olin Valeš
Vlasta, když chodíme po venku,
uplete nám závěs na sklénku.
Olin nám zazpívá, hlas se ztrácí,
na zkouškách křičí, že jsme darebáci.
Eva a Milan Šprinclovi
Od Vechtrovny na Kaťák je cesta daleká,
kolikrát na Sokecu není člověka.
Na konci žijí, kousek za tratí,
ať se nám cestou neztratí.
Eva a Martin Koneční
Na zkoušky chodí Liškami a blaty,
Makoň s Makoňkou a Makoňaty.
Už s námi tančí! Díky osudu!
Snad si před nimi neuříznem ostudu.


Vzpomeňme také nevděčné role, Romana, Danuška jako náhradnice.
Inu, mužů je málo a mělo by být více.

Už je to deset roků tomu,
co vrátily se staré hody domů.
Děkujeme všem, kdo spáchali ten krásný čin,
dej jim Pán Bůh, ať zbaví se všech vin.
Ještě se mi krade s bázní na rty:
Pozor! Staré hody jdou do puberty!